W rubryce porady możesz do Nas napisać, przesłać zdjęcie bądź rysunek i poradzić się co się tyczy projektu domu lub projektu wnętrz. My odpowiemy w ciągu 2-óch dni co do możliwości i formy odpowiedzi.